line decor
 
line decor

 
 
Verkoop

Het relatieve gemak waarmee tot voor kort een woning kon worden verkocht, lijkt voorlopig enigszins achter ons te liggen. Al maar doorstijgende verkoopprijzen eveneens. Met een realistische kijk op de ontwikkelingen gaan we met u het gesprek aan en proberen tot een reeële inschatting van uw vraag- en verkoopprijs te komen. Vervolgens spreken we af hoe de presentatie van uw woning gestalte dient te krijgen. Het pand verschijnt op de websites van Stoel Makelaardij alsmede Makelaardij Jacobs en kan ook in beide etalages van de kantoren worden gepresenteerd. Tevens staat het pand op de internetsites van Huislijn.nl en Funda.nl.

Daarnaast

Daarnaast kan er via dag- of weekbladen worden geadverteerd, maar niet eerder dan dat er met u over opzet en kosten is gecommuniceerd. Door ons netwerk kan het zijn dat wij op voorhand relaties kennen, die mogelijkerwijs in uw pand geinteresseerd zouden kunnen zijn. Tenslotte dienen we een afspraak te maken over de bekende courtage. Deze is voor ons bespreekbaar in de meest uitgebreide zin van het woord. Dat kan een tevoren afgesproken, vast bedrag zijn. Werken op uurbasis kan ook. Factoren zoals prijsklasse, verhandelbaarheid van uw pand, reisafstand van en naar uw pand, het aantal telefonische kontakten etc. bepalen dan uw factuur. Dat kan besparend, maar ook kostenverhogend werken. Dat is dan een risico voor beide partijen!

Hoe dan ook,

Hoe dan ook, hebben we een aantal noodzakelijke basishandelingen, die een nagenoeg vast aantal uren arbeid plus kosten met zich meebrengt . Deze zogenaamde kantoorkosten zullen wij altijd als een vast bedrag aan u in rekening brengen en worden ook doorberekend indien u voortijdig de samenwerking met ons kantoor wenst te verbreken. Kortom, wij streven naar nieuwe vormen van zaken doen in de makelaardij en gaan daarbij transparant te werk. De hoogte van onze tarieven zullen wij u in een persoonlijk onderhoud mededelen.